Brede weersverzekering

 

Land- en tuinbouwers zien door extreme weersomstandigheden steeds vaker (een deel van) hun oogst verloren gaan. Tot voor kort konden ze in zo’n geval een beroep doen op het Rampenfonds van de regionale overheden voor een vergoeding, maar in Vlaanderen is dat niet langer het geval.